Gouden jubileum

image.jpeg

Onze jubileumactiviteiten zijn op 19 november met een feestelijke prijsuitreiking van Hart voor Kunst en een gezellige finissage afgesloten. Wat rest zijn mooie herinneringen aan drie drukbezochte exposities in Museum Voorschoten en op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis met diverse nevenactiviteiten, waarin we negen oprichters eerden en huidige en oud-leden door deze negen geïnspireerde werken lieten zien. Voor wie het allemaal nog eens in de herinnering wil terugroepen, is er het fraaie jubileumboek. Het boek bevat een stuk orale geschiedenis van onze kunstkring, korte biografieën van de oprichters, die in de schijnwerpers zijn gezet en vooral veel fraaie prenten van kunstwerken, die tijdens de drie jubileumexposities werden getoond. U kunt het op de volgende manier verkrijgen:
- Door overmaking van € 25 (incl. verzendkosten) op IBAN NL50 INGB 0002 9048 52 van Voorschotense Kunstkring met vermelding van uw naam en adresgegevens in de omschrijving. Wij sturen u het boek dan direct na ontvangst van het bedrag toe.

Mocht uw bestelling onverhoopt te laat binnen komen, omdat de (beperkte) oplage op is, ontvangt u uiteraard uw storting retour.