Bent u professioneel beeldend kunstenaar? Word dan lid van de VKK.

Leden worden toegelaten na een positieve ballotage door de ballotagecommissie. De ballotage vindt twee keer per jaar (normaal in maart/april en oktober/november) plaats. U kunt zich hiervoor het gehele jaar aanmelden met behulp van het hieronder te downloaden ballotageformulier. U kunt dit per e-mail naar de voorzitter van de ballotagecommissie Jackie van Duin (jmvanduin@hotmail.com) of per post: VKK-ballotagecommissie, p/a Mw. J.M. van Duin, Van Randwijkstraat 137, 2321 KG  Leiden, sturen.

Tijdens de ballotage worden enkele door u vooraf in te leveren werken beoordeeld, al dan niet gevolgd door een atelierbezoek. De eerstvolgende ballotagedatum is maandag 8 oktober 2018. Aanmeldingen daarvoor dienen uiterlijk 1 oktober 2018 bij ons binnen te zijn. Op 8 oktober kunt u de werken om 12.30 uur (laten) inleveren in onze vaste tentoonstellingsruimte, de zolder van het Ambachts- en Baljuwhuis (boven Restaurant Floris V) op Voorstraat 12-14 in Voorschoten. Ze kunnen dan om 16.00 uur weer worden opgehaald. Kort daarna hoort u dan of u als lid bent aangenomen.

De ballotagecommissie beoordeelt de kunstenaar en zijn of haar werken op de volgende criteria:
1. Beeldkracht en zeggingskracht
2. Oorspronkelijkheid en authenticiteit
3. Vakmanschap
4. Presentatie
5. Ontwikkeling
6. Opleiding en erkenning 

Deelname aan de ballotage kost € 10. U kunt het bedrag vooraf overmaken naar IBAN NL50 INGB 0002 9048 52 Voorschotense Kunstkring onder vermelding van Ballotage + uw naam of contant voldoen als u uw werken komt brengen.

De contributie van de VKK bedraagt € 50 per kalenderjaar.

images/docs/VKKballotageformulier.pdf
Klik op het icoontje om het ballotageformulier te downloaden.