Veel belangstelling voor opening 'Meer dan textiel'

image.jpeg

Ruim 60 kunstliefhebbers kwamen op zaterdag 3 maart naar de opening van onze expositie 'Meer dan textiel'. Behalve van de interessante openingstoespraak van Greet van Duijn genoten zij van de prachtige kunstwerken die te zien zijn. De drie aanwezige kunstenaressen, Sonja van der Burg, Miriam Ooms en Alice Zitman gaven aan ieder die het wilde toelichtingen op de door hen gecreëerde werken. Ook tijdens de uren voorafgaand aan het officiële gedeelte en op de zondag telden we al veel enthousiaste kijkers. De expositie kan nog t/m 25 maart worden bezocht op de wonsdag-, zaterdag en zondagmiddagen tussen 14 en 17 uur en is een bezoek meer dan waard.

Foto boven (v.l.n.r.): Sonja van der Burg, Alice Zitman, Miriam Ooms en Greet van Duijn
Foto onder: Gezellige drukte bij de opening 

image.jpeg

Teken- en aquarellessen in Creatief Centrum Oud Woelwijck

image.jpeg

Ons lid Albert-Jan Cool verzorgt van 30 januari t/m 24 april (m.u.v. 27 februari) op 12 dinsdagochtenden tussen 9.30 en 12 uur teken- en aquarellessen in Creatief Centrum Oud Woelwijck op Essenlaan 3-7 in Voorschoten. Kosten € 240 (€ 20 per les). Meer informatie en de aanmeldmogelijkheid hiervoor vindt u op www.coolart.nl doorklikken op Cursussen/workshops.

 

Prijsuitreiking Hart voor Kunst

image.jpeg

Marcel Laumen, Caroline Bik, Ellie van Berkel en Els Jansen zijn de prijswinnaars van de eerste Hart voor Kunst in het Hart van Voorschoten. Zij losten net als de meeste andere deelnemers acht van de tien gestelde vragen goed op. De twee andere vragen waren onoplosbaar en werden daarom door de jury buiten beschouwing gelaten. Het lot bepaalde uiteindelijk, dat deze vier de prijzen kregen.

Tijdens een gezellige bijeenkomst in Museum Voorschoten kregen de vier winnaars hun prijs door onze voorzitter, René Smittenaar uitgereikt. In zijn korte speech roemde hij de samenwerking met Kunstgenootschap Vlietstreek en de winkeliers in het Hart van Voorschoten, die tot het succes van dit leuke nieuwe initiatief heeft geleid. Hij hoopt dan ook dat de etalageroute en -wedstrijd in 2018 en volgende jaren een vervolg en een vaste plaats op de lokale evenementenkalender krijgt. Het overleg daarover start binnenkort.

De prijzen van respectievelijk € 100, € 50, € 40 en € 30 kunnen de winnaars besteden voor aankopen bij winkeliers en horeca in het Hart van Voorschoten en beide kunstenaarsgezelschappen.

De prijsuitreiking vormde tevens onderdeel van het slotakkoord van de jubileumexposities van de in 2017 50 jaar geworden Voorschotense Kunstkring. De prijswinnaars maakten dan ook -voor zover zij nog niet eerder waren langs geweest- dankbaar gebruik van de mogelijkheid om ook die nog te bezichtigen.

Bij de foto: De prijswinnaars van Hart voor Kunst op een rij. Ellie van Berkel liet zich vertegenwoordigen door haar dochter

Mooi cadeau: twee fraaie portretten

image.jpeg

Een gastspreker, die een prachtig cadeau voor je meeneemt. Dat overkwam ons op zondag 5 november toen kunstbemiddelaar Martin Seegers naar zijn lezing over Harm Kamerlingh Onnes in het museum door deze kunstenaar gemaakte portrettekeningen van die andere VKK-grootheid Paul Citroen en diens echtgenote Lien als gift meebracht. Een geschenk dat in dank werd aanvaard en de komende maanden een mooi plekje op onze expositiezolder krijgt om leden en bezoekers voortdurend te herinneren aan deze twee grote meesters van het eerste uur.

De lezing voegde een bijzondere noot toe aan Jubileumexpositie #3 waarin niet toevallig beide kunstenaars samen als inspiratiebron voor huidige VKK-leden fungeerden. In dat kader was er ook op zondag 12 november weer het nodige te beleven toen Marian Smit, Albert Jan Cool en Ina Versteeg midden tussen de kunstwerken op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis hun portretteerkwaliteiten etaleerden en Jackie van Duin, Sylvia Spek en Jozef Sloots om 15 en 16 uur poëzie, zang en dans combineerden.

Bij de foto’s: Portrettekeningen van Paul en Lien Citroen in 1950 gemaakt door Harm Kamerlingh Onnes

 

image.jpeg

Kult4Kids Selfies

De deelnemers aan Kult4Kids hebben eind 2017 weer hun uiterste best gedaan, dit keer tijdens de jubileum-exposities van de VKK. Als echte speurders konden ze uitvergrote details koppelen aan de juiste kunstwerken van de VKK-oprichters. Na die zoektocht volgde de opdracht om een zelfportret te tekenen. De VKK vindt de 'selfie' van Soukaina van Basisschool De Vink het meest orginele en bijzondere zelfportret. Proficiat Soukaina!

Kult4Kids 2017 

Kult4Kids is een jaarlijkse activiteit van de Voorschotense Kunstkring. Groep 7-leerlingen van Voorschotense basisscholen maken kennis met het werk van kunstenaars uit Voorschoten en omstreken. In september 2018 vindt Kult4Kids weer plaats.