G E S C H I E D E N I S

image.jpeg

Voorschotense Kunstkring

De geschiedenis van de Voorschotense Kunstkring gaat terug naar het jaar 1965. In dat jaar organiseerde een aantal kunstenaars een kunstmarkt in het vervallen Ambachts- & Baljuwhuis, Voorstraat 12 in Voorschoten. Voor dit initiatief waren onder meer verantwoordelijk: Chris-Paul Stapels, Rob Blöte, Hannie Schrofer, Anne Westgeest, Bertus de Korte, Paul Citroen en Harm Kamerlingh Onnes. Deze 14 dagen durende manifestatie werd een groot succes en inspireerde tot een herhaling in het  jaar erop. Ondanks de slechte omstandigheden van het gebouw -aquarellen en passepartouts trokken krom van het vocht- heerste er een bepaalde spirit tussen de mensen. En het was in deze sfeer dat het idee rees om een Voorschotense Kunstkring op te richten. Er werd een ballotagecommissie van Haagse kunstenaars gevraagd met onder meer Herman Berserik en er werd geballoteerd. De VKK wilde exclusief zijn en vond daarna ook dat ze een select gezelschap moest blijven. Er werd een notaris geraadpleegd en er kwamen statuten. Het oude Ambachtshuis werd gerestaureerd en de zolder werd een permanent onderkomen voor de Voorschotense Kunstkring.

De inmiddels ruim 60 aangesloten beeldend kunstenaars staan garant voor een uiterst gevarieerd kunstaanbod. Naast disciplines als schilderen, tekenen, beeldhouwen zijn ook fotografie, grafiek en keramiek vertegenwoordigd. Ook voor moderne vormen als video- en computerkunst is bij de VKK plaats. Gemiddeld worden er jaarlijks zeven exposities gehouden, waaronder vrije presentaties van leden en exposities met een bepaald thema. Daarnaast fungeert de VKK als intermediair tussen kunstliefhebbers en kunstenaars voor speciale opdrachten. De leden zijn in staat om wensen van kunstliefhebbers uiterst creatief te vertalen. Sinds 2015 beschikt de VKK ook over een Kunstuitleen.

Foto: Menno ter Braak door Paul Citroen, 1939