JAN WILLEM VAN SWIGCHEM

image.jpeg

Jan Willem van Swigchem, geboren in 1956, woont en werkt in Den Haag. Als kunstenaar is hij auto-didact. Creëren is iets wat hij zijn hele leven van nature doet. Sinds 1985 is hij werkzaam als professioneel kunstenaar.

Verschillende werken van zijn hand: Abstracte landschappen, miniatuur schilderijtjes van 5x5 cm. De in de tachtiger jaren gemaakte lijntekeningen in inkt, zijn de eerste vlakverdelingen. Zij vormen de voorstudies voor latere papierreliëfs en papier sjablonen. In de negentiger jaren een serie van mixed media getiteld 'Mysterious Traces' wat in feite reisverslagen zijn in de vorm van verticale paneel schilderijen, gebruikte materialen oa. metaal, glas, katoen, koper, 'object trouvé' en beschilderd karton en papier.

Tevens in de negentiger jaren experimenten met glas, monumentale constructies gebaseerd op de natuurkundige wet,druk-en tegendruk. Het zijn opeenstapelingen van stroken vlakglas die zichzelf op ingenieuze wijze in balans houden. Vanaf het midden van de tachtiger jaren tot heden werkzaam aan papierreliëfs en papier-sjablonen het materiaal waar de kunstenaar zijn denkbeelden goed tot uitdrukking in weet te brengen.

Inspiratie haalt de kunstenaar uit de natuur, met de focus op de manier van waarnemen. De structuur van alle mogelijke elementen die wij om ons heen kunnen waarnemen vormen naast hoe de mens gewend is te kijken, de basis voor zijn vlakverdelingen. Ziet men de schelp al lopend op het strand als een klein prachtig schilderijtje of beeld men zich in piepklein te zijn, op de schelp te staan zich voorstellend in een landschap te lopen of kijkt men als het ware door een microscoop naar de schelp en scant zo met zijn ogen de constructie van het oppervlak af.

De perceptie van het perspectief, de opbouw van enkele elementen tot samen een hele vorm, het ritmische lijnenspel wat altijd in beweging is als de toeschouwer het aandachtig van alle kanten bekijkt en de wetenschap dat er zonder licht niets zichtbaar is zorgen er samen voor, dat de papierreliëfs intrigerende kunstwerken zijn. Door het altijd maar veranderende licht worden de papierreliëfs bovendien telkenmale 'opnieuw' vormgegeven. Steeds meer verborgen lagen openbaren zich aan de toeschouwer.

Waardoor Jan Willem zich laat inspireren is ook duidelijk zichtbaar in zijn fotowerk. U vindt dat op https://500px.com/sjweetwel. Zijn insteek in fotografie: mijn foto's staan altijd in het teken van: kleur, compositie, licht. Ik heb een oog voor het gewone en ongewone, op kleine en grote schaal en alles er tussen in.  

Foto boven: Jan Willem van Swigchem Structure 0111 (2011, dubbel papierreliëf, 50x50 cm)

Contactgegevens

Adres: Denneweg 64, 2514 CJ  Den Haag
Mobiel: 06-15048856
Email:vanswigchemdesign@gmail.com
Website: www.vanswigchemdesign.com
Facebook: https://www.facebook.com/Van-Swigchem-Design
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/van-swigchem-design

Fotogalerie