TINEKE VULTO

image.jpeg

Hoewel  het alledaagse, stille leven, van vrucht en groente, schijnbaar dode materie, zwijgt, spreekt zij zonder woorden een krachtige, eigen taal; uitgesproken en uitbundig in vorm, kleur en textuur. De enorme soortenrijkdom, die ons tegenwoordig omringt, is een afspiegeling van de wereld waarin wij leven. In allerlei stadia, gehakt, geschild, gedroogd, toont zij ons steeds weer een ander gezicht.

De menselijke beschavingsgeschiedenis is nauw verbonden met de cultivatie van voedsel. Sporen hiervan zijn overal ter wereld te vinden, ook heel dicht bij huis. Ik verdiep me in de herkomst en betekenis van dit plantaardig voedsel, omdat deze geschiedenis voor mij een bepaalde eeuwigheidswaarde heeft, die ik ontroerend vind.

Geplaatst in een plat vlak is de uitdaging in verf; op een andere schaal, ruimtelijke, ritmische landschapachtige composities met dieptewerking  te creeëren. De tekeningen zijn een traag groeiproces, zoals de vrucht aan de boom, de groente in de aarde, zij volgen nauwgezet de realiteit. Het gaat mij hierbij om de waarde van dit stille leven op zichzelf, zoals het zich aan mij voordoet , de grillige vorm, de tekening van de huid, de onregelmatig daarin of juist het repeterende  patroon, het formaat en de verschillende verschijningsvormen die een vrucht kan hebben. Het is een vorm van schoonheid, die niet opgelegd of uitgevonden is, maar op zichzelf bestaat.

Het Stille Leven leeft , het is van alle tijden, ook in moderne, snel draaiende tijden….of juist daarom…..

www.stroom.nl  

www.haagsekunstkring.nl

tinvulto@yahoo.co.uk