Grote uitdagingen voor onze kunstkring

MariaStarke1.jpeg

Wij zijn erin geslaagd een opvolger voor voorzitter Mieneke de Beus te vinden. Josée Nan, afkomstig uit de kring van liefhebbers van beeldende kunst, meldde dat zij bereid was secretaris te worden, waardoor secretaris Bert Westra kon doorschuiven naar de voorzittersstoel. Op zondag 6 juni bevestigde de algemene vergadering bij acclamatie beide benoemingen. Vijf weken eerder, op zondag 2 mei, waren de kunstenaars Ella van Elck en Ben Jansen tot het bestuur toegetreden, dat nu weer compleet is.

We staan de komende tijd voor grote uitdagingen. Nog altijd dreigt een gedwongen vertrek van de expositiezolders in het Ambachts- en Baljuwhuis. De gemeente heeft gesommeerd de zolders voor 1 september te verlaten. Enkele potentiële kopers hebben echter gemeld graag met ons door te gaan om daarmee te voldoen aan de clausule, waaronder het Ambachtshuis in 1912 aan de gemeente is geschonken.

De onzekerheid over de beschikbaarheid van de ruimte heeft er toe geleid dat wij vooralsnog geen nieuwe exposities plannen, terwijl de behoefte aan het bezoeken van tentoonstellingen nu de coronabeperkingen lijken af te lopen, groter dan ooit is. Ondertussen blijven wij naarstig naar alternatieve locaties zoeken. Mocht u goede suggesties hebben, aarzel dan niet contact met het bestuur op te nemen via info@voorschotensekunstkring.nl. 

De onzekerheid over de expositiemogelijkheden in Voorschoten heeft jammer genoeg  ook invloed op onze aantrekkingskracht voor nieuwe leden. Om de kunst van onze leden toch te kunnen presenteren heeft de uitbater van Floris V ingestemd met het tentoonstellen van enkele kunstwerken achter de ramen van zijn restaurant. De etalagewisseling vindt eens per maand plaats, zodat u daar regelmatig iets nieuws kunt zien.

Bij de foto: fotokunstenares Maria Starke-Milkó toont deze maand vier werken door de ramen van Floris V, waaronder dit werk dat 40x40 cm meet. Daarnaast kunt u daar nu vier abstracte schilderijen van Ankie de Reus zien.