Geen exposities in april, mei en juni

AnkiedeReusMijnmooieberk.jpg

Helaas hebben wij onze drie voor april, mei en juni geplande tentoonstellingen: 'GROEN' in de Dorpskerk, 'VAN TOEN EN NU' op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis en 'VRIJHEID' in de Bibliotheek moeten afgelasten. Of en zo ja in welke vorm en wanneer de tentoonstellingen toch nog gehouden kunnen worden is thans nog geheel onzeker. Zodra wij meer weten wordt dit bericht aangepast.

Bij de foto: 'Mijn mooie berk', acrylschilderij op doek van 60x40 cm, dat Ankie de Reus gemaakt heeft voor de expositie 'GROEN'