LUCY DE KRUIJF

image.jpeg

Lucy de Kruijf vindt haar inspiratie in de aarde. Het leven komt uit de aarde en keert er naar terug. Ons eigen bestaan is niets anders dan een tussenfase waarvan we sporen achter laten in de aarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat klei heel erg belangrijk is in het werk van Lucy de Kruijf. Het is de tastbare substantie van moeder aarde en bovendien heerlijk zacht en soepel om mee te werken. Vaak maakt ze gebruik van oervormen uit oude culturen zoals torens, piramiden, totempalen, vissen en spiralen. Haar keramische objecten lijken vaak op archeologische objecten. Zoals de torens waarin zij oude bouwvormen weergeeft, haar urnen, gehavende keien en de artefacten die zij maakt van klei en geroest oud ijzer. Vaak hebben deze objecten iets sacraals en mystieks. Wat niet in keramiek is uit te drukken krijgt vorm in grafiek en schilderijen.

tel. 079-3420754

lucydekruijf@gmail.com