MARIA STARKE-MILKÓ

MariaStarkeMilkozt1.jpg

Foto: Geheime passage, uit de serie Dromen  (60x80 cm, gecertificeerde oplage: 10)

Het doel van de kunstenaar, Maria Starke-Milkó is om „fotografische schilderijen’’ te creëren. Je zou kunnen zeggen dat ze schildert en tekent met het licht via haar camera. Door een steeds nieuw en verrassend spel van lijnen, kleuren, lichtval en compositie creëert zij haar nieuwe werk. Soms verlegt zij de realiteit naar een droomwereld en de scheidslijn is hier vaak heel dun. Haar inspiratiebronnen zijn onder andere reflecties en materialen. De thema’s van haar werken ontstaan als spontaan gevolg van geziene onderwerpen of als eindresultaat van een vooraf uitgestippeld traject waarin ze een bepaald thema, een bepaald gevoel of een stemming tot een fotografische schilderij transformeert. Haar werk is merendeels abstract en is vaak gebaseerd op een combinatie van fantasie en Pareidolia. * 

Als u belangstelling heeft voor haar werk kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen.

* Pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden para ( παρά, "naast, in plaats van”) in deze context betekent het „iets fout, onjuist” en het zelfstandig naamwoord eidōlon (εἴδωλον "beeld, vorm, gedaante", het verkleinwoord van eidos).

Maria Starke-Milkó

Attelier: Cultureel Centrum Prinses Marijkelaan 4 Voorschoten (bezoek op telefonische afspraak)

Telefoon: 06-21240579

Email: starke@xs4all.nl