Word vriend(in) van de Voorschotense Kunstkring (VKK)

image.jpeg

Draagt u de beeldende kunst in Voorschoten een warm hart toe? Word dan vriend(in) van de VKK. U bent al vriend(in) voor € 20 per jaar. Meer bijdragen mag natuurlijk ook.

Met uw ondersteuning helpt u ons onze exposities te bekostigen. Die zijn een stuk duurder geworden nu wij geen eigen tentoonstellingsruimte meer hebben en ruimten in Voorschoten en de regio moeten huren om werk van onze leden te kunnen laten zien.

Vriend(in) van de VKK wordt u heel eenvoudig door een brief of email te sturen naar VKK, p/a Papelaan 66, 2252 EL  Voorschoten, info@voorschotensekunstkring.nl. Vergeet daarin niet het jaarlijkse bedrag (min. € 20) te vermelden, waarmee u onze kunstkring tot wederopzegging wilt steunen. U ontvangt daarna dan jaarlijks een betaalverzoek van onze penningmeester.

Als vriend(in) van de VKK houden we u natuurlijk nauwgezet op de hoogte van onze activiteiten en dan in het bijzonder onze exposities.